Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Εκλογές ΤΕΕ

Ημέρες εκλογών για τους μηχανικούς και ο "ιστο-λόγιος" και πάλι υποψήφιος με την "συσπείρωση αριστερών μηχανικών".


Βλ. σχετικό κείμενο με την περιγραφή των θέσεων