Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ

Στις εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ την Τετάρτη 14.4.2010 ο "ιστο-λόγιος" είναι υποψήφιος με την "συσπείρωση αριστερών μηχανικών" (βλέπε σχετικό κείμενο).