Τετάρτη 13 Αυγούστου 2008

Διακοπές στο Ξυλουργείο

Σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης για τα παράδοξα παραμορφωμένα θλιβόμενα και εφελκυόμενα στερεά και τις χρηστικά διαμορφωμένες μορφές της Φύσης κάθησα στο Ξυλουργείο και άρχισα να τα διαμορφώνω.

Το ξύλο είναι υπέροχο υλικό και η κορδέλα όνειρο!

Μεταξύ των άλλων, προέκυψε μια καινούργια σειρά από σκληρές γεωμετρικές μορφές.

Σε αυτή τη σειρά κυκλικοί τομείς, κανονικά στερεά, το Πυθαγόρειο θεώρημα και η Χρυσή Τομή διαμορφώνονται ως χρηστικά αντικείμενα γραφείου.

Η Γεωμετρία έχει πάντα κάτι το αφαιρετικό, το οποίο -κατά κανόνα- αναπτύσσεται ιδεατά στο χώρο.

Η χρησικτησία των εννοιών της σε ποικίλες εφαρμογές δεν αποτελεί πρωτοτυπία.

Η αναπαράσταση όμως στον χώρο, αυτών των απλών εννοιών, μου φαίνεται πολύ γοητευτική.

Κάπως έτσι λοιπόν προκύπτει η σειρά: Απλές εφαρμογές της Γεωμετρίας στον χώρο.