Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Εργασιακά "οράματα" & "προοπτικές" στο ΕΜΠ.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο καταργούνται οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ και ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αυτό φαίνεται να αγγίζει και το ΕΜΠ!!!

"Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, από την επόμενη της έναρξης ισχύος του ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου «οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών:
  • Είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά φορέα. 
  • Ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. "
Όλοι είναι χαλαροί. Λεν: σε μένα δεν θα κάτσει. 

Για κάποιο λόγο όμως, η κατάσταση μου θυμίζει την πρωτοχρονιά του 2000 (το τρομερό millenium) που  ήμουν ναύτης και "ένδον". 

Το απόγευμα της παραμονής όλοι είχαμε τρελά κέφια, φοβερή ένταση και κάναμε μεγάλη πλάκα, μετά φάγαμε σιωπηλοί το "εορταστικό γεύμα" και τέλος πήγαμε για ύπνο με βαριά κατάθλιψη, πριν την αλλαγή του χρόνου.