Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Μια φορά κι έναν καιρό...

... ήταν ένα βασιλόπουλο.

Το βασιλόπουλο καβάλησε το άλογό του να πάει βόλτα στο δάσος, έπεσε και σκοτώθηκε.

ΤΕΛΟΣ