Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Δεν υπάρχει...

Δεν υπάρχει κράτος!
- Μα είμαι 'γω-αυτό...
Δεν υπάρχουν έσοδα!
- Μα-εγώ πληρώνω φόρους...
Δεν υπάρχει όραμα!
- Μα-εγώ το φτιάχνω...

Τώρα που οι ξένοι τα παρατάν και φεύγουν, μήπως θα πρεπε κάποιος να κάνει την αυτοκριτική του.

- Μπας κι είμαι 'γω-αυτός?