Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Αποκάλυψη-πότε?

Βλ. σχετικά: Πιθανότητα παγκόσμιων ανισορροπιών προβλέπει ο Στρος-Καν από το ΠΟΝΤΙΚΙ της 1.2.2011