Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

Καλή χρονιά!

Εικόνα: Απ' το σημερινό ΠΟΝΤΙΚΙ (βλ. και το σχετικό άρθρο)