Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας σε κτήρια με την μέθοδο της θερμογραφίας

Άρθρο που θα παρουσιάσουμε στο CEST 2009 και ενδιαφέρει αυτούς που ασχολούνται με την εξοικονόμηση της ενέργειας στα κτήρια: