Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

Για τα όνειρα

κι όταν κοιμάμαι στα ίδια σεντόνια, φορτώνω μ' όνειρα τα υφάσματα

... μα τ' όνειρα σάπισαν...

βρομίσαν τα στενόνια, με τα όνειρά μου και 'γιναν μνήμη, σ' άρρωστο μνήμα