Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008

Ηθικο-λόγιο

...και αναρωτιέμαι, με ποιο σκεπτικό η «συντηρητική» παράταξη του τόπου θα ηθικο-λογεί και θα επιδιώκει την ποινικοποίηση...
Και με τί στόχους?

Bλ. σχετικούς συνδέσμους:
9.84
Καθημερινή
Old Boy