Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

Ημερολόγιο έργου

Παράθυρα στο δρόμο και βιολιστής στη στέγη.