Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Και πάλι για την έρευνα

Για να εισάγω τους φοιτητές στην ερευνητική σκέψη που έχει στόχο την σύνταξη μιας ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος "Αρχιτεκτονική και Σεισμός", έκανα την παρακάτω παρουσίαση για να τους πάω τα πρώτα βήματα μιας ερευνητικής πορείας.

Γεγονός είναι ότι το internet αλλά και οι επεξεργαστές κειμένου έχουν τροποποιήσει δυναμικά την αντίληψη του είχαμε για την έρευνα και συνήθειες όπως το copy-paste μας έχουν κάνει εξαιρετικά μαλθακούς στην παραγωγή πρωτογενούς σκέψης αλλά και στη τεκμηρίωση των λόγων μας.

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα αυτά, λίγα λόγια για κάτι που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, ενώ σε άλλους θα φαίνεται ελλιπές και θα είναι, αφού το πως προσεγγίζουμε την έρευνα αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό κομμάτι της επιστήμης και δεν μπορεί να συμπυκνωθεί σε λίγες σελίδες.

Εδώ είναι η παρουσίαση που έγινε στα πλαίσια του μαθήματος "Αρχιτεκτονική και Σεισμός" του 6ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων και από κάτω η προβολή της.


Εδώ είναι μια φόρμα εργασίας για μια μικρή εργασία, έως ~10 σελίδες. 

Εδώ είναι μια φόρμα εργασίας για μια μεγαλύτερη εργασία. 

Βιβλιογραφία και σχετικοί σύνδεσμοι: 

Adams, D. (1999). Αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια. Αθήνα: Παρά πέντε.

Cander, D. (1988). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Θεσ/νίκη: University Studio Press.

Eco, U. (2001). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. (Κ. Μαριάννα, Μεταφρ.) Αθήνα: Νήσος.

Kant, I. (Δεκ. 1784). Απάντηση στο ερώτημα τι είναι διαφωτισμός. Berlinishce monatsschrift.

D. Koutsoyiannis, and H. H. G. Savenije, (n.d.). Ανάκτηση Αύγουστος 2019, Guidelines for the use of units, symbols and equations in hydrology, 2013.

Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. (n.d.). Ανάκτηση από http://www.lib.ntua.gr/

Κουτσογιάννης, Δ. (n.d.). Αναφορές. Ανάκτηση Μάρτιος 2017, Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: https://www.itia.ntua.gr/

Μαρνελάκης, Δ. (n.d.). Περί βιβλιογραφικών αναφορών. Ανάκτηση Μάρτιος 2017, Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων, Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών: http://courses.arch.ntua.gr/

Μεθοδολογία της έρευνας, βασικές έννοιες-τύποι έρευνας, (n.d.), ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας: http://www.pe.uth.gr/

Μουζίλ, Ρ. (2013). Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες . Οδυσσέας: Πολιτεία.

Μπούρας, Χ. (2005). Οδηγός για την σύνταξη επιστημονικών μελετών . Ανάκτηση Μάρτιος 2017, από Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων: https://www.arch.ntua.gr/

Σύνδεσμος αναζήτησης επιστημονικών εργασιών. (n.d.). Ανάκτηση από http://www.elsevier.com/

Σύνδεσμος αναζήτησης επιστημονικών εργασιών. (n.d.). Ανάκτηση από http://www.sciencedirect.com/

Σύνδεσμος αναζήτησης επιστημονικών εργασιών. (n.d.). Ανάκτηση από https://scholar.google.com

Δείτε επίσης: Death by PowerPoint του Alexei Kapterev