Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά στο εργαστήριο

Αυτή την άνοιξη, στο εργαστήριό μου, ξεκινάω νέο κύκλο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με στόχο την καλλιέργεια της αντίληψής τους σχετικά με την τέχνη, τον κόσμο και την οικολογία http://www.gfivos.gr/

Στόχος είναι, μέσω της δραστηριότητας αυτής, το παιδί να μάθει παίζοντας και δημιουργώντας βασικές αρχές του πολιτισμού, δηλαδή αρχές, της τέχνης, της αρμονικής συνύπαρξης και της οικολογίας που έχουν συνταχθεί μέσα από τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα, παρουσιάζοντάς τες όμως με την απλότητα και την κατανόηση που μπορεί να εμπεριέχεται σε ένα διαδραστικό παιχνίδι.

Δείτε σχετικές δραστηριότητες που είχα κάνει πρόσφατα.