Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Πουλιά σε βάλτους

Μετά από αρκετές μέρες ταλαιπωρίας της σύνθεσης, κατάφερα (επιτέλους) να ολοκληρώσω τα παρακάτω εικαστικά (χρηστικά) αντικείμενα γραφείου για κάρτες.

Δείτε σχετικά την έκθεση: http://gfivos.gr στην ενότητα εικαστικά αντικείμενα.