Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

LOW TECH Αρχιτεκτονική, Τεχνολογική αιχμή ή αιχμή της τεχνικής? δημοσίευση του ιστολόγιου στο τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ

LOW TECH Αρχιτεκτονική, Τεχνολογική αιχμή ή αιχμή της τεχνικής? δημοσίευση του ιστολόγιου στο τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ