Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ

Οι μικρές και οικογενειακές μονάδες και ο ρόλος τους στις νέες συνθήκες του Α. Δοξιάδη ΒΗΜΑ ΙΔΕΩΝ - Τεύχος 02/10/2010 απ' όπου το παρακάτω απόσπασμα:
"Οι δουλειές δεν θα έρθουν έτοιμες και καλοσχεδιασμένες, με χωροθετημένες επενδύσεις και στελέχη πλήρους απασχόλησης...
...Τρεις όροι θα έπρεπε να επαρκούν:
να πληρώνουν φόρους, να ασφαλίζουν τους εργαζομένους και να μη βλάπτουν το περιβάλλον."