Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Να 'χα έναν Π@π@νδρέου...

... μα όχι αυτόν με τον ωραίο κ___, τον άλλο θέλω που 'φυγε με τ' αρ__δια, τις όμορφες και τα μπουζούκια.

Μπορεί να 'χα διαφωνήσει σε χίλια πράγματα, μα θα τα κάναμε όλα ΟΠΑ!