Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2010

Τα Στοιχειά της Φύσης

Η ισορροπία και η αρμονία σε καιρούς που η Φύση εμφανίζεται «ασυνεπής», μεταλλάσσει τα στοιχεία της Φύσης σε Στοιχειά που κατοικούν στους εφιάλτες ενός στρεβλού ανθρωπικού υποσυνείδητου αλλά και μιας πραγματικότητας που τρομάζει.

Η λήψη χαρακτηριστικών εικόνων της που τα αναδεικνύουν, το φίλτρο της «ζωγραφικής» τους απεικόνισης και η ισοπέδωση της εικόνας, ο ορισμός των αιχμών και η επιλογή τους, οδηγούν σε μια αναπαράσταση εικόνας-συμβόλου χωρίς όμως γεωμετρικές μορφές.

Η απουσία της-όποιας γεωμετρίας, επι-φέρει την ασυνέπεια της αποδόμησης του συμβόλου υποδεικνύοντας τα στοιχεία ως Στοιχειά.

Παρακάτω η σχετική επεξεργασία: γή, αέρας, φωτιά, νερό.