Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

Αγρύπνια

Η πολιτεία, μακριά από κάθε παρακλητικό κανόνα, "λέει" πως "σώζει" την ύπαρξη με τα καλά κι αγαθά έργα του ανθρώπου.

Μα τον ύπνο?