Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

Φύγε...

... και να μετρήσουμε ποιος θα φάει καλύτερα τις σάρκες του.