Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009

Για την αποδοχή

Μεγάλη εντύπωση έχει κάνει η αποδοχή της νέας κυβέρνησης.

Δεν είναι προφανές πως αυτό θα γίνονταν.

Βέβαιο είναι πως αυτό που λείπει απ' την Ελλάδα είναι οι Καλοί Λειτουργοί της Πολιτείας.

Αφού οι περγαμηνές των στελεχών της νέας κυβέρνησης, πείσαν κατ' αρχήν πως είναι άξιοι και όχι χειροκροτητές-διαχειριστάκια της εξουσίας ή κλέφτες και πως καλώς τους προσέλαβε ο εργοδότης Λαός να εργαστούν γι αυτόν, θ' ακούσουν ζήτω.

Μα μήπως αλλάζουν τα κριτήρια του εργοδότη-Λαού και είναι αυτό πολύ σπουδαίο?