Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009

Για την αρχιτεκτονική με τη γη και πάλι

Άρθρο γενικού ενδιαφέροντος, που θα παρουσιάσουμε στο CEST 2009 σχετικά με την οικολογική δόμηση και περισσότερο συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική με την γη:

Βλ. επίσης και το σχετικό poster

Το έργο αυτό συντάχθηκε στα πλαίσια της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας eco-dome

Υ.Γ.