Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009

Από την εγκατάσταση της έκθεσης


Από την εγκατάσταση της έκθεσης γλυπτικής-φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι, η αυτό-προσωπογραφία του ιστο-λόγιου-γλύπτη :-)


Υ.Γ. 1
Εγκαίνια: Πέμπτη 5 Μαρτίου, ώρα 20:00

Υ.Γ. 2
Βλ. σχετική ιστοσελίδα της έκθεσης γλυπτικής-φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι: http://www.in-the-net.gr/