Για την αρχιτεκτονική-με-τη-γη

"LOW TECH" όψεις, για αρχιτεκτονική χαμηλών τεχνολογικών απαιτήσεων

Για το μηχανι-λίκι και την αρχιτεκτονική-με-τη-γη (και πάλι)

LOW TECH Αρχιτεκτονική, Τεχνολογική αιχμή ή αιχμή της τεχνικής?

Για την οικονομική-οικολογική και αειφόρο αρχιτεκτονική

Γιατί αρχιτεκτονική με-τη-Γη?

Γιατί "δεν παίζουν" οι μηχανικοί σήμερα?

Σπίτι από λάσπη (cob): photogallery

Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Απρίλιος 2011

Βλ. άλλα κείμενα του ιστολογίου σχετικά με το περιβάλλον