Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, τεύχος Απριλίου 2011

Βλ. σχετικό άρθρο: Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, τεύχος Απριλίου 2011 (στα πλαίσια του "eco-dome.gr").