Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Για τις Ευρω-εκλογές 1

Βλ. σχετικό σύνδεσμο: για την υποψηφιότητα του ιστο-λόγιου με τους Δημοκρατικούς