Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

"Πράσινος προϋπολογισμός" στην Βρετανία

Βλ. σχετικό άρθρο από την Καθημερινή και προηγούμενη σχετική ανάρτηση για την οικολογία και την οικονομία.