Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Και άλλη οργή...

... μ' αυτή τη φορά απ' αυτούς που μου διασφαλίζουν την ίδια μου την Ύπαξη.

Τους τιμώ και μένω ά-φωνος.