Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Eurozone debt web: Who owes what to whom? (από το BBC)

Βλ. σχετικό άρθρο http://www.bbc.co.uk που εξηγεί γραφικά ποιος χρωστάει που.