Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Πετρέλαια υπάρχουν! Το θέμα είναι ποιος τα έχει…από το ΠΟΝΤΙΚΙ

Πετρέλαια υπάρχουν! Το θέμα είναι ποιος τα έχει... από το ΠΟΝΤΙΚΙ


"..Για να έχουμε μια εικόνα του πώς οι κυβερνήσεις και γενικότερα οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας αντιμετώπισαν το ζήτημα «ελληνικό πετρέλαιο», αξίζει μια ματιά στα πρακτικά της συζήτησης στη Βουλή τον Απρίλιο του 1987, όπως την αλιεύσαμε μέσα από τη συζήτηση που έντονα διεξάγεται στο διαδίκτυο. Η ανάγνωση της συζήτησης αυτής μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς ακριβώς – και ίσως γιατί – συμβαίνει αυτή η καταστροφή που βιώνουμε.
...//...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ : Να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Τότε μόνο. Όταν η δική μας Χώρα βρεθεί σε κατάσταση παράλυσης θα μπορέσουν αυτοί να επέμβουν, σε λιγες μέρες να πετύχουν αυτά που έχουν σχεδιάσει με τα γνωστά διχοτομικά σενάρια του Αιγαίου. Και τότε βέβαια θα το έχουν επιτύχει αυτό χωρίς πόλεμο. Και για να το πετύχουν αυτό., θα πρέπει να έχουν προωθήσει εδώ στη Κυβέρνηση, σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις δικούς τους ανθρώπους και να φθάσουν βέβαια τη Χώρα στην κατάσταση που ανάφερα.. Απ' αυτό προκύπτει ποιό είναι το δικό μας καθήκον: Ομοψυχία, ενότητα, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις κ.λπ"