Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Τhey must be smoking dope if they think they are going to pay back the debt (Wall Street Journal)

Βλ. σχετικά Εκ νέου καταστροφολογικά σενάρια από τη Wall Street Journal από το ΠΟΝΤΙΚΙ της 1.2.2011