Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Για τις ανάγκες, απ' την χωματερή του Λέναδρου


Βλ. σχετικά το εξαιρετικό comix: Λέανδρος, Η χωματερή, εκδ. Ελευθεροτυπία 9, Αθήνα 2007